Selecteer een pagina

Als we trauma’s tot iets van een hogere orde maken, iets dat niet verwoord kan worden, dan kunnen de overlevende geen kant op, dan zullen ze nooit het gevoel hebben dat ze werkelijk worden begrepen… Je bewijst mensen geen respect door alleen te zeggen: ‘ik vind het onvoorstelbaar wat je hebt meegemaakt.’ Luister in plaats daarvan naar hun verhaal en probeer je voor te stellen dat je erbij was, hoe pijnlijk of ongemakkelijk dat ook voelt.
(James Rhodes)

KOINONOS
voor mannen die lijden in de stilte van
een verzwegen leven

De meeste informatie over seksueel geweld, seksueel misbruik, gevolgen en verwerking is gericht op vrouwen en meisjes. Logisch, denk je misschien, want zij zijn er toch ook het slachtoffer van? Dat klopt inderdaad, maar zij zijn niet de enige slachtoffers. Ook mannen en jongens worden er slachtoffer van, daar hoor je alleen veel minder over omdat zij er nauwelijks over praten. Hierdoor lijkt seksueel geweld tegen mannen en jongens niet veel voor te komen. Het tegendeel is echter waar, 3 tot 5 % van de mannelijke bevolking is als jongen slachtoffer van seksueel misbruik. Dat betekent dat in Nederland 400.000 mannen daar mee te maken hebben.

Koinonos biedt hulp aan mannelijke slachtoffers en / of medeslachtoffers van seksueel misbruik. 
Tevens zet Koinonos zich in voor verspreiding van de huidige kennis rondom seksueel misbruik en maakt zich sterk voor inbedding van deze kennis in de pastorale zorg.

Een luisterend oor

Het praten over het gebeurde, hoe moeilijk dat ook is, kan je helpen bij het verwerken en geven van (nieuwe) betekenis aan de ingrijpende gebeurtenissen. Al is het maar één keer om je verhaal te vertellen en te onderzoeken of het klopt wat je voelt en denkt en om vast te stellen hoe ver je bent met het verwerkingsproces.
De gesprekken hebben als doel je te begeleiden en te ondersteunen in je leefsituatie op de weg van herstel. Ik werk vanuit een christelijk georiënteerde grondhouding met aandacht en respect voor de persoon en zijn context.

Riny Clarijs
contextueel pastoraal counselor,
traumaseksuoloog, ervaringdeskundig

Vorming en toerusting

In elke kerk zijn er  vrouwen en mannen die lijden in de stilte van dit verzwegen leven. Het verhaal van seksueel misbruik is nog altijd moeilijk bespreekbaar, ook binnen de christelijke gemeenschap. Men voelt zich in het pastoraat vaak handelingsverlegen en gaat om deze problematiek heen. De kans is groot dat de pastorale ontmoeting daardoor eindigt in een “mis-moeting”. Het vinden van een taal of van woorden voor het verhaal dat een plek moet krijgen in de geschiedenis van deze mannen is de eerste en belangrijkste stap op weg naar herstel.

Pastorale bezoekers kunnen door een ontmoeting van hart tot hart, het geven van oprechte aandacht, erkenning en luisterende betrokkenheid hierin ondersteunend zijn. De ander onvoorwaardelijk ontvangen, verwelkomen en aanvaarden, ruimte bieden.

Kerken / oudstenraad, in het kader van de vorming en toerusting van uw pastoraal team,
ga ik graag met u in gesprek over;

  • De impact en invloed van seksueel misbruik op het leven van mannelijke slachtoffers.
  • Hoe we vanuit de pastorale zorg een betrouwbare hulpbron kunnen zijn en veilige ruimte kunnen bieden aan slachtoffers van seksueel misbruik.

Traumaseksuologie

Traumaseksuologie is de wetenschap die de verbinding onderzoekt tussen een schokkende ervaring en seksualiteit. Deze verbinding wordt gelegd bij seksueel misbruik van een kind.
Dit heeft ernstige (na) effecten op de innerlijke structuur van een kind. De effecten hiervan beïnvloeden de ontwikkeling en zijn later waarneembaar in de volwassenheid. Traumaseksuologie beschrijft zowel effecten van de schokkende gebeurtenis alsmede de seksuele, lichamelijke en psychische schade die optreedt in de staat van shock

Koinonos, onderweg in verbinding

Anders wordt de weg voor wie hem niet meer
alleen hoeft te gaan. Je praat met elkaar,
kijkt elkaar aan, bent mens met elkaar.

Koinonos in de Bijbel wordt vertaald als deelgenoot, metgezel, een die nauw verbonden is met iets soortgelijks, zoals bijvoorbeeld een persoon met wie men tijd doorbrengt of ‘onderweg’ is.

‘Onderweg in verbinding’ komt voort uit de visie dat mensen het meest tot hun recht komen als zij in verbinding leven met zichzelf en de ander.
Koinonos staat voor mij voor ontmoeting, een open hart en houding. Ontmoeting van mens tot mens en van mens tot God.