Selecteer een pagina

Verwerken is werk

Kan je het seksueel misbruik achter je krijgen en raak je vrij van alle negatieve gebeurtenissen in je leven? Kun je de tegenstrijdigheden en machteloosheid oplossen? Ja dat kan, verwerken is een natuurlijk proces, maar het blijft steeds steken bij een onopgeloste tegenstrijdigheid. Verwerken gaat in fasen die je zelf kunt sturen. Doe dat wel in samenwerking met je partner of je (pastoraal) begeleider. Je kunt het hele traject namelijk niet alleen doen. Hulp vragen is nodig. Iemand leren vertrouwen en je verhaal toevertrouwen is noodzakelijk.

Kenmerkend voor mannen is dat zij langdurig talmen en dralen voordat ze hulp vragen. Toch moet je soms een besluit nemen om er iets aan te doen en iemand anders in vertrouwen nemen. Na seksueel misbruik in je jeugd kun je er op een dag niet meer onderuit. Als je bijvoorbeeld je verslaving(en) wilt stoppen of je niet meer iedere dag somber wilt voelen. Soms wil je partner niet meer met je verder omdat er geen echte intimiteit met je te krijgen is.

Bagatelliseren
Het moeilijkste deel is het stoppen met bagatelliseren. Veel mannen blijven maar tegen zichzelf zeggen dat het allemaal niet zo erg was of dat het toch maar een enkele keer plaatsvond. Dat het geen naam mag hebben. Kijk steeds naar de gevolgen zoals hiervoor beschreven en je weet meer. Seksueel misbruik is de ondergrond voor veel ellende en verwarring, voor verslaving, onmacht, moeizame relaties en tal van andere zaken. Kijk wat jij herkent en neem het besluit om er iets aan te doen. Het bagatelliseren gaat het hele proces door. Je kunt niet van buiten aan je zien hoe seksueel misbruik je ziel heeft verwond. Je moet het steeds zelf naar buiten brengen. Je bent niet gek. Als jongen seksueel misbruikt worden is een ramp ook al zocht je het zelf op en vond je het prettig.

Besef hoe ernstig het is
Ophouden met bagatelliseren! Zeg niet dat het van geen betekenis was, iets onbeduidends of een kleinigheidje. De gevolgen van seksueel misbruik lijken nauwelijks door te dringen bij onszelf en onze omgeving. Er is een collectieve ontkenning, daarom is het zo moeilijk om erover te praten. Laat staan om erover te beginnen. Er is moed en kracht nodig om het onzichtbare zichtbaar te maken en het ongezegde te zeggen. Ongeloof en weerstand van omstanders weerhouden je ervan om met je verhaal naar buiten te komen. Ze kunnen je het gevoel geven dat je een aansteller bent.

Maar steeds meer mannen komen met verhalen naar buiten. Soms breekt het volle besef van de ernst even door dat seksueel misbruik als een rode draad door je leven loopt. Steeds weer komt de vraag terug: wat stelde het nou eigenlijk voor? Is dat nou echt zo belangrijk om het erover te hebben? Het kan toch niet daardoor komen dat ik mij al jaren somber en machteloos voel?

Traumaseksuologie

Traumaseksuologie is de wetenschap die de verbinding onderzoekt tussen een schokkende ervaring en seksualiteit. Deze verbinding wordt gelegd bij seksueel misbruik van een kind.
Dit heeft ernstige (na) effecten op de innerlijke structuur van een kind. De effecten hiervan beïnvloeden de ontwikkeling en zijn later waarneembaar in de volwassenheid. Traumaseksuologie beschrijft zowel effecten van de schokkende gebeurtenis alsmede de seksuele, lichamelijke en psychische schade die optreedt in de staat van shock